Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Thông tư ban hành quy định về:

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia