Phương tiện chuyên dùng

Công ty TNHH Môi Trường Sài Thành trang bị nhiều loại phương tiện chuyên dùng hiện đại, đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường, đáp ứng được các yêu cầu đưa ra từ Quý Khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo phương tiện của Công ty Chúng tôi.