Phương tiện chuyên dùng

Công ty TNHH Môi Trường Sài Thành trang bị nhiều loại phương tiện chuyên dùng hiện đại, đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường. Mỗi loại phương tiện đều có các mức tải trọng khác nhau đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển của Quý Khách hàng. Các mức tải trọng dao động từ 2 tấn đến 12 tấn.

Danh sách phương tiện vận chuyển của Công ty Chúng tôi:

STT

Phương tiện vận chuyển Loại xe Tải trọng

1

51E-011.80 Xe hooklift

12 tấn

2

51C-713.37 Xe hooklift

9 tấn

3

51C-714.04 Xe hooklift

9 tấn

4

51D-419.18 Xe ép

11 tấn

5

51D-455.57 Xe ép

11 tấn

6

51D-457.49 Xe ép

11 tấn

7

51D-632.43 Xe ép

10,5 tấn

8

51D-631.54 Xe ép

10,5 tấn

9

51C-348.86 Xe ép

6 tấn

10

51C-114.23 Xe ép

5,5 tấn

11

51C-931.37 Xe ép

4,5 tấn

12

51D-079.12 Xe ép

4,5 tấn

13

50H-065.38 Xe ép

4,5 tấn

14

51C-422.00 Xe tải

1,9 tấn

15

51C-422.79 Xe tải

1,9 tấn

16

51C-422.97 Xe tải

1,9 tấn

17

51C-422.82 Xe tải

1,9 tấn

18 51D-170.87 Xe bán tải

700 kg

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo phương tiện của Công ty Môi Trường Sài Thành.

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526