Đồng Nai: Phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

dong-nai-giam-thieu-carbon.jpg
                                                         Công nghiệp – một trong 7 ngành, lĩnh vực chủ yếu được tỉnh Đồng Nai nghiên cứu về giảm phát thải, hướng tới Net Zero các-bon

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành một nền kinh tế năng động – là động lực tăng trưởng, hạt nhân phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cần thiết để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2030-2035. Tỉnh Đồng Nai sẽ đi đầu trong phát triển công nghiệp hiện đại, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, của ngõ trung chuyển của miền Nam lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân; có hệ thống đô thị ven sông, đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và y tế hàng đầu cả nước.

Với tư duy đột phá, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thể của tỉnh, Đồng Nai xác định tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao, đầu mối giao thương quốc tế và đô thị đẳng cấp, đáng sống; đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ là nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, hoàn thành mục tiêu phát thải trung tính “Net Zero 2050”.

Đề án sẽ giúp tỉnh Đồng Nai nâng cao năng lực quản lý, đánh giá và theo dõi phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện lộ trình giảm phát thải theo sự thống nhất của tỉnh; phát triển và triển khai các chiến lược và dự án giảm thiểu các-bon theo chuyên ngành và đa ngành; xác định và kết nối với các đối tác tài chính xanh để đảm bảo đầu tư vào tính và thực hiện các giải pháp tài chính xanh sáng tạo; ạo ra các cơ hội mới cho Đồng Nai trong việc phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế số và kinh tế trung tính các-bon, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Mục tiêu của Đề án trên của UBND tỉnh Đồng Nai là nhằm đánh giá được đúng thực trạng phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đó, Đồng Nai xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giảm thiểu khí các-bon của tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của cả nước theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Đồng thời, xây dựng lộ trình và cách thức thực hiện trong việc cắt giảm phát thải trên địa bàn toàn tỉnh theo lộ trình tham chiếu của các khu vực lân cận và đã tích hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, giai đoạn 2025-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu giảm phát thải 20%; giai đoạn 2030-2035, giảm phát thải 45%; giai đoạn 2035-2045, trung hoà các-bon; giai đoạn 2045-2050, phát thải khí nhà kính bằng 0. Lộ trình cụ thể sẽ được tham luận và thống nhất trong quá trình thực hiện Đề án nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả thi cũng như xét đến các yếu tố đặc trưng của tỉnh.

Thời gian triển khai thực hiện nghiên cứu Đề án là 18 tháng. Phạm vi nghiên cứu Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ triển khai thực hiện giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với 07 ngành, lĩnh vực chủ yếu nghiên cứu, bao gồm: 1. Năng lượng; 2. Giao thông; 3. Công nghiệp (Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm – IPPU); 4. Môi trường (Chất thải); 5. Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất mục đích khác (AFOLU); 6. Xây dựng và vật liệu; và 7. Khu đô thị (Urban).

Về tổ chức triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chỉ đạo về Tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; đồng thời, Ban Chỉ đạo về Tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo, điều phối triển khai thực hiện Đề án theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Căn cứ các nội dung của Đề án này, các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về Tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai trong công tác tham mưu, đề xuất các nội dung của Đề án; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổng hợp, thống kê các số liệu về chất thải và quản lý chất thải, thông tin về quản lý sử dụng đất; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc huy động vốn vay nước ngoài, vốn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, các đối tác song phương và đa phương đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định.

 

Theo báo Tài nguyên và Môi trường

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia