Thu gom và xử lý rác thải nguy hại

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Văn bản Luật hướng dẫn thực hiện việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại bao gồm:

  • Nghị định 38/2015/NĐ-CP  ngày 24 tháng 04 năm 2015 về Quản lý chất thải và phế liệu;
  • Thông tư 36/2015/BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 về Quản lý chất thải nguy hại.

Chất thải phát sinh tại doanh nghiệp phải được phân loại thành 3 loại:

  • Rác thải sinh hoạt;
  • Rác thải công nghiệp không nguy hại;
  • Rác thải nguy hại.

Danh sách và khối lượng chất thải phát sinh phải được kê khai và đăng ký Sở Tài Nguyên Môi Trường. Định kỳ cuối năm, doanh nghiệp sẽ gửi báo cáo cho Sở Tài Nguyên Môi Trường của Tỉnh về khối lượng chất thải phát sinh, tình trạng lưu trữ và xử lý chất thải tại doanh nghiệp.

Đối với chất thải nguy hại (CTNH), kho lưu giữ, quá trình thu gom và xử lý phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 36/2015/BTNMT. Chất thải này phải được giao cho Đơn vị xử lý có chức năng; Được cấp giấy phép xử lý từ Tổng cục Môi Trường.

Quy trình hướng dẫn đối với việc thu gom và xử lý CTNH:

  1. Ký hợp đồng thu gom và xử lý với đơn vị có giấy phép hành nghề;
  2. Thực hiện chuyển giao chất thải cho đơn vị xử lý; định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tùy vào khối lượng phát sinh tại doanh nghiệp;
  3. Sau quá trình thu gom, Đơn vị xử lý sẽ cung cấp Biên bản bàn giao và Liên 1 chứng từ CTNH (theo mẫu tại TT36/2015/BTNMT) cho doanh nghiệp lưu hồ sơ;
  4. Sau khi hoàn tất xử lý CTNH, Đơn vị xử lý sẽ trả về Liên 4 và Liên 5 (theo mẫu tại TT36/2015/BTNMT) do doanh nghiệp.

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia