Điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn Tp.HCM; Trong đó, có việc điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Tp.HCM phát sinh trên 9.000 tấn rác sinh hoạt. Ngân sách phải chi cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý mỗi năm trên 2.000 tỷ đồng. Số tiền ngân sách chi cho việc xử lý chất thải sinh hoạt là quá cao. Do vậy, Nhà nước chủ trương “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” để giảm gánh nặng Ngân sách.

Tp.HCM chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt
  Tp.HCM chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quản lý CTR sinh hoạt

 

Với chủ trương trên, ngày 22/10/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Theo đó, UBND Tp.HCM đồng ý điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ vận chuyển cho lộ trình 2021 – 2025.

Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom rác tại nguồn, cụ thể như sau:

  • Thu gom thủ công giai đoạn 2020 – 2025 là 364 đồng/kg;
  • Thu gom cơ giới giai đoạn 2020 – 2025 là 166 đồng/kg;

Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

  • Năm 2020 là 133,5 đồng/kg;
  • Năm 2021 là 227 đồng/kg;
  • Từ năm 2022 trở đi là 247 đồng/kg.

Bên cạnh vấn đề về đơn giá dịch vụ, UBND TP.HCM cũng giao Sở TN&MT rà soát báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn trong quá trình chuyển đổi phương tiện thu gom; Chuyển đổi hình thức từ dân lập sang hợp tác xã, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trên địa bàn Tp.HCM.

Ngoài ra, UBND Tp.HCM còn thống nhất bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Đồng thời giao cho Văn phòng UBND Tp.HCM có văn bản trình xin ý kiến Thường trực UBND Thành phố xem xét, thông qua.

Theo Báo Tài nguyên và Môi trường

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia