Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường

Tại Hội thảo trực tuyến tổ chức ngày 14/6/2021 tại Hà Nội, Bộ Trường Trần Hồng Hà đã khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung Hội thảo “Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT”.

Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Luật sẽ có hiệu lực chính thức từ ngay 01/01/2022. Luật năm 2020 mang nhiều nội dung với tính chất đột phá. Nguyên tắc quan trọng của Luật năm 2020 là “Bảo vệ môi trường phải đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển”. Môi trường là không gian sinh tồn của con người; là yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (TCMT) cho biết, quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ TN&MT đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Dự thảo Nghị định để bảo đảm tính thống nhất giữa các quy phạm; Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế của một số nước trên thế giới và khu vực. Từ đó đề xuất phù hợp với công tác quản lý môi trường tại Việt Nam; tổ chức làm việc với từng Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện các nội dung. Đồng thời, tham vấn các quy định có liên quan trong Dự thảo Nghị định.

Bộ TN&MT đã tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, tham vấn tổ chức, chuyên gia có liên quan. Bản dự thảo Nghị định này đã được Bộ TN&MT gửi đăng lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ cũng như gửi lấy ý kiến chính thức của các Bộ, ngành và địa phương.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo

Cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố quan trọng bảo vệ môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh:

“Luật BVMT xác định cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong BVMT. Do đó, Luật đã có nhiều quy định mới, thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường”.

Việc thực hiện tốt công tác BVMT không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp. Điều này còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận và thống nhất những chủ trương quan trọng trên góc độ nhìn nhận của các doanh nghiệp để văn bản khi đưa ra tạo được sự đồng thuận cao; Văn bản đưa ra thì đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rút ngắn các quy trình thủ tục. Tuy nhiên vẫn gắn được trách nhiệm của các bên và đảm bảo được mục tiêu BVMT

Toàn cảnh Hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu cần tập trung góp ý kỹ hơn đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ phải thực hiện sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực đặt lợi ích chung của môi trường đất nước lên hàng đầu. Các ý kiến trao đổi này sẽ giúp Ban soạn thảo hoàn thiện quy định của dự thảo Nghị định. Bảo đảm sớm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt động cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhiều đóng góp tâm huyết

Từ những hoạt động thực tiễn, ông Phòng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp đưa ra những ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Đây vừa là hoạt động tham gia vào công tác làm chính sách của Nhà nước; Vừa là một cách để cách các doanh nghiệpđưa ra các ý kiến của mình trong vấn đề BVMT.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về các nội dung như thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào 1 giấy phép môi trường; đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. Lần đầu tiên chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp…

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến đóng góp. Bộ TN&MT cam kết sẽ lắng nghe nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý trong quá trình hoàn thiện, trình ban hành dự thảo Nghị định này.

Theo Báo Tài Nguyên và Môi Trường

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia