Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đang tập trung thực hiện.

Chiều ngày 20/05/2021, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Môi Trường (TCMT), Vụ Pháp Chế. Nội dung về việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực môi trường (LVMT) theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (HDKD) giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ít nhất 20% số quy định. Đồng thời cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến HDKD tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/05/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020). Bên cạnh đó, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến HDKD thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ (CP).

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định liên quan đến HDKD năm 2020.  Đồng thời, thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như:

  • Thống kê, tính chi phí và cập nhật dữ liệu vào phần mềm theo hướng dẫn của Văn phòng CP.
  • Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến HDKD.
  • Xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm.
  • Xây dựng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa.
  • Đơn vị trực thuộc Bộ nỗ lực rà soát, thống kê và cập nhật dữ liệu, tính toán chi phí.
  • Riêng đối với LVMT, theo tinh thần của Luật BVMT 2020, công tác cải cách TTHC đặc biệt quan trọng. Có nhiều thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa, tác động đến các tổ chức, cá nhân.

“TCMT đã rà soát, đối chiếu các TTHC thuộc LVMT với các quy định của Luật BVMT năm 2020. Tính chi phí tuân thủ đang thực hiện theo Luật BVMT năm 2014 và Luật Đa dạng sinh học.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, TCMT cần nhanh chóng rà soát, tính toán các TTHC được cắt giảm. Cụ thể, dự kiến khả năng giảm, mức độ giảm, đảm bảo thực tế, khả thi; Từ đó, tính chi phí và cập nhật vào phần mềm để đồng bộ, thống nhất với đơn vị khác./.

Theo Báo Tài Nguyên và Môi Trường

 

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia