Long An: Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở TN&MT Long An đã và đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Ông Võ Minh Thành – Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Năm 2021, Sở TN&MT đã hoàn thành triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; hoàn thành Báo cáo UBND tỉnh Long An về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BVMT tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Long An cũng đã hoàn thành báo cáo UBND tỉnh và Bộ TN&MT kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Long An về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT trên địa bàn tỉnh, tham mưu dự thảo báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Long An trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm vào các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường.

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của một cụm công nghiệp ở Long An.
Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của một cụm công nghiệp ở Long An.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; phối hợp Sở Y tế ban hành Hướng dẫn việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2334 ngày 22/7/2021; tham mưu UBND tỉnh về việc tăng cường BVMT tại các điểm phòng, chống dịch; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh năm 2021 – 2025.

Triển khai các giải pháp

Ông Võ Minh Thành – Giám đốc Sở TN&MT Long An cho hay: Trong năm 2022, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai và áp dụng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; rà soát tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Long Anh quy định của chi tiết các nội dung được Luật quy định; triển khai các giải pháp xử lý rác thải nhằm đạt được chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Long An sẽ phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đức Hòa tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường 3 Cụm công nghiệp: Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông và tình trạng ô nhiễm cục bộ các tuyến kênh, rạch; kiểm soát chặt chẽ công tác BVMT tại các khu, cụm công nghiệp; tăng cường công tác quan trắc để kịp thời phát hiện và có các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất về lĩnh vực tài nguyên và môi trường với những nội dung đang được dư luận quan tâm, trong đó có ô nhiễm môi trường.

Ông Võ Minh Thành – Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Thời gian qua, Sở TN&MT đã đưa vào vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xả nước thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đơn vị có nguồn thải lớn, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở địa phương.

Mặt khác, Sở TN&MT Long An sẽ xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2022 phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng hiệu quả các hệ thống phần mềm đã triển khai; tiếp tục duy trì, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; thực hiện hoàn thành các dự án lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn sự nghiệp, vốn Trung ương và vốn vay.

Theo Tường Tú – Báo Tài nguyên & Môi trường

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia