Tập trung hoàn thiện đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

(TN&MT) – Chiều 20/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến, nghe Tổng cục Môi trường (TCMT) báo cáo dự thảo Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến - ảnh chụp quan màn hình.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến – ảnh chụp quan màn hình.

Báo cáo dự thảo Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Việt Nam”

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCMT Nguyễn Thượng Hiền cho biết:

Mục tiêu của đề án nhằm tăng cường năng lực quản lý CTRSH cho các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Mọi tổ chức tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý và tái chế CTRSH. Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý CTRSH.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra. Tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý CTRSH. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đề án đưa ra 13 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện và các giải pháp cụ thể. Cụ thể như:

  • Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về CTRSH.
  • Tập trung vào hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTRSH;
  • Tăng cường năng lực thực thi; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị;
  • Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý CTRSH;
  • Xây dựng và triển khai các mô hình quản lý CTRSH;
  • Đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho các cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Tăng cường đào tạo, truyền thông và nâng cao nhận thức, sự trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Góp ý và đề xuất cho Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam”

Góp ý tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Nguyễn Thạc Cường đề xuất đưa thêm nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình về thu gom, phân loại rác thải thải nguồn. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Đảm bảo hướng dẫn phù hợp với vùng, miền trong Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ 3 cần điều chỉnh lại tên cho phù hợp. Bám sát theo nhiệm vụ của Chỉ thị 41/CT-TTg. Nhiệm vụ 7 cần xem xét, điều chỉnh lại tiến độ thời gian thực hiện cho phù hợp.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Mai Thế Toản

Theo ông Mai Thế Toản, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách và môi trường, trong mục tiêu cần phải bổ sung nội dung về đảm bảo việc quản lý CTRSH được thực thi theo đúng Luật BVMT 2020. Về các danh mục nhiệm vụ, nhiệm vụ 5 nên xem xét, cân nhắc có nên đưa vào danh mục nhiệm vụ ưu tiên không hay nên dừng ở cấp Bộ.

Bên cạnh đó, trong nhiệm vụ cần có hoạt động để có thể học tập được kinh nghiệm quốc tế. Thúc đẩy được ý thức trách nhiệm của người dân và xã hội. Hiện nay nhiều nước đã sử dụng các ứng dụng quản lý CTRSH thành công.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tập trung rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp để hoàn thiện đề án.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đề án trong việc thống nhất quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương, Thứ trưởng cho rằng, các nội dung của đề án cần bám sát theo tinh thần của Luật BVMT 2020, các quy phạm pháp luật về quản lý chất thải cần cụ thể, chi tiết, đặc biệt là hướng dẫn kỹ thuật từ việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải đến định mức kinh tế kỹ thuật, mô hình công nghệ…để góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề chất thải rắn sinh hoạt ở các địa phương.

Nguồn: Báo Tài Nguyên Môi Trường

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia