Quy định về tiêu hủy thuốc không đạt chất lượng

Theo Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Loại thuốc buộc phải tiến hành tiêu hủy:

 • Thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 • Thuốc hết hạn dùng, thuốc có chứa các chất bị cấm sử dụng.
 • Thuốc sản xuất từ nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
 • Thuốc thuộc trường hợp phải bị tiêu hủy theo quy định tại Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
 • Mẫu thuốc lưu đã hết thời gian lưu theo quy định phải được tiến hành tiêu hủy.

Thuốc hết hạn cần tiêu hủy theo đúng quy định

 

Quy định về hủy thuốc (thuốc hóa dược, thuốc dược liệu):

 • Người đứng đầu cơ sở ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy, lên phương án và giám sát việc tiêu hủy thuốc.
 • Phương pháp tiêu hủy phải đảm bảo an toàn cho người và súc vật. Không gây ô nhiễm môi trường.
 • Cơ sở có thuốc bị tiêu hủy phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc hủy thuốc.
 • Cơ sở phải báo cáo kèm theo biên bản hủy thuốc tới Sở Y tế sở tại theo quy định.

Quy định về việc hủy vắc xin:

 • Chủ cơ sở có văn bản thông báo về kế hoạch tiêu hủy đến Sở Y tế sở tại tối thiểu 7 ngày trước khi thực hiện tiêu hủy.
 • Sở y tế giám sát việc tiêu hủy.
 • Quy trình tiêu hủy thực hiện theo đúng quy định. (Theo thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015  và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015).
 • Chủ cơ sở gởi thông báo lên Sở y tế trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tiêu hủy.

Quy định về việc tiêu hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc:

 • Cơ sở nộp văn bản đề nghị hủy thuốc cho Sở Y tế.
 • Người đứng đầu cơ sở thành lập Hội đồng hủy thuốc.
 • Hội đồng hủy thuốc có nhiệm vụ tổ chức việc hủy thuốc, quyết định phương pháp hủy. Đồng thời, giám sát việc hủy thuốc của cơ sở;
 • Sở Y tế chứng kiến quá trình tiêu hủy; Lập biên bản tiêu hủy theo Mẫu số 16 tại Phụ lục II của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP;
 • Gởi báo cáo cho Sở y tế theo quy định.

Quy định về việc tiêu hủy các loại dư phẩm, phế phẩm có chứa dược chất gây nghiện, và các loại thuôc khác không nằm trên ba mục trên:

 • Thành lập Hội đồng hủy thuốc để tổ chức việc hủy thuốc, quyết định phương pháp hủy, giám sát việc hủy thuốc.
 • Thực hiện tiêu hủy đúng theo quy định. Đảm bảo an toàn cho người, súc vật và tránh ô nhiễm môi trường.
 • Gởi báo cáo cho Sở y tế theo quy định tại mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này 
 • (Trường hợp này, cơ sở không phải gửi văn bản đề nghị hủy thuốc cho Sở Y tế  tiến hành hủy như thuốc thường).

Theo sở Y tế TPHCM

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia