Quy định về việc tiêu hủy hàng hóa

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế thì càng nhiều mặt hàng được sản xuất và nhập khẩu với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, không phải mặt hành nào cũng được sử dụng hoặc bán hết toàn bộ. Do vậy, dẫn đến tình trạng tồn kho, hết hạn sử dụng. Vậy, quy định về việc tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng như thế nào?

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XỬ LÝ HÀNG HÓA HẾT HẠN SỬ DỤNG, HƯ HỎNG

Hàng hóa hư do hết hạn sử dụng không được bồi thường nếu Chúng ta biết cách xử lý sẽ được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau:

 1. Thủ tục hủy hàng tồn kho;
 2. Thủ tục với Cơ quan Thuế;
 3. Thủ tục với Sở Y tế hoặc Cơ quan chức năng có liên quan (Sở Tài nguyên & Môi Trường, Đội Quản lý Thị trường,…..

THỦ TỤC HỦY HÀNG TỒN KHO

Tiêu hủy hàng tồn kho
Tiêu hủy hàng tồn kho
 • Lập bảng Biên bản kiểm kê hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng “HSD”;
 • Quyết định cho phép tiêu hủy hàng tồn kho đã hết HSD của lãnh đạo Công ty;
 • Liên hệ đơn vị có chức năng thực hiện việc thu gom và tiêu hủy hàng hóa. Trong quá trình tiêu hủy, cần lập Biên bản tiêu hủy có chữ ký xác nhận của người chứng kiến, đơn vị giám sát và lãnh đạo Công ty.
 • Người chứng kiến có thể là đại diện Chi cục thuế hoặc Cơ quan chức năng khác có liên quan.

THỦ TỤC VỚI CƠ QUAN THUẾ

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết Luật thuế thì hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Thủ tục tiêu hủy hàng
Thủ tục tiêu hủy hàng

Hồ sơ cụ thể như sau:

 • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản này cần thể hiện rõ giá trị hàng hóa hư hỏng, nguyên nhân hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có).
 • Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa hư hỏng có chữ ký xác nhận của đại diện doanh nghiệp.
 • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận (nếu có).
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

THỦ TỤC VỚI SỞ Y TẾ HOẶC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ LIÊN QUAN

Công ty Sài Thành thực hiện tiêu hủy lô hàng
Công ty Sài Thành thực hiện tiêu hủy lô hàng

Trường hợp, doanh nghiệp tiêu hủy hàng hóa do yêu cầu từ Cơ quan chức năng do vi phạm quy định. Sau khi nhận Quyết định về việc tiêu hủy hàng hóa thì doanh nghiệp cần chuẩn bị các nội dung sau:

 • Ký hợp đồng thu gom và xử lý hàng hóa với đơn vị có chức năng.
 • Cung cấp Giấy phép hoạt động của Đơn vị tiêu hủy.
 • Cung cấp Biên bản thu gom có chữ ký xác nhận của đại diện hai Bên.
 • Cung cấp Biên bản tiêu hủy có chữ ký của đại diện Công ty, đơn vị xử lý và người chứng kiến. Người chứng kiến là đại diện của Cơ quan chức năng ra Quyết định hủy.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG SÀI THÀNH

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia