Thủ tục tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu

Sau khi kết thúc hợp đồng gia công thì thủ tục giải quyết các phế phẩm, vật tư dư thừa, máy móc, thiệt bị thuê, sản phẩm gia công xuất khẩu sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Môi Trường Sài Thành tìm hiểu về ” Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu gia công nhập khẩu”.

Căn cứ Thông tư 39/2018/TT-BTC  ngày 20/04/2018  về sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định về ” THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU”.

“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn.

1.Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân (TCCN) phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. TCCN có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

Hết thời hạn nêu trên, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán thực hiện lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định.

2.Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

TCCN cần xử lý theo Điểm đ, Khoản 2, Điều này thì thực hiện theo nội dung sau:
  • TCCN có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án tiêu hủy. Trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy. TCCN chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  • Cơ quan hải quan trực tiếp giám sát việc tiêu hủy;
  • Trường hợp loại hàng có trị giá dưới 1.000.000 đồng hoặc số tiền thuế dưới 50.000 đồng thì không cần sự giám sát của Hải quan.
  • Khi kết thúc tiêu hủy, các bên tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu hủy.

Riêng đối với tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp ưu tiên, cơ quan hải quan không thực hiện việc giám sát.”

TCCN cần tìm đơn vị có chức năng để tiến hành tiêu hủy hàng nhập khẩu theo đúng quy định. Phương pháp tiêu hủy đảm bảo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia