Tiêu hủy lô mỹ phẩm hết hạn sử dụng

Ngày 07/10/2020, Công ty Môi trường Sài Thành đã tiến hành thực hiện tiêu hủy mỹ phẩm hết hạn sử dụng. Lô hàng này đặt tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Lô hàng hóa với khối lượng khoảng 400 kg, quy trình tiêu hủy mỹ phẩm như sau:

Cân khối lượng, đại diện hai Bên ký biên bản bàn giao chất thải;

Sau khi được cân đếm khối lượng, chất thải được thu gom lên xe chuyên dùng và vận chuyển về địa điểm xử lý.

Tại  bãi xử lý, lô hàng mỹ phẩm được phá hủy hình dạng và tiến hàng chôn lấp theo đúng quy định.

Hàng hóa đảm bảo tiêu hủy toàn bộ không tuồn ra ra thị trường tiêu thụ. Quy trình hủy hàng đảm bảo an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Quy trình Tiêu hủy lô mỹ phẩm hết hạn sử dụng kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh về quá trình tiêu hủy

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia