Tiêu hủy lô mỹ phẩm hết hạn sử dụng

Ngày 07/10/2020, Công ty Môi trường Sài Thành đã tiến hành thực hiện tiêu hủy lô mỹ phẩm hết hạn sử dụng tại kho lưu chứa hàng hóa của Doanh nghiệp ở địa chỉ Trảng Bom, Đồng Nai.

Lô hàng hóa bao gồm các loại mỹ phẩm hết hạn sử dụng với khối lượng khoảng 400 kg. Sau khi được cân đếm khối lượng, hàng hóa được thu gom, vận chuyển về địa điểm xử lý.

Tại địa điểm xử lý, Lô hàng mỹ phẩm hết hạn sử dụng này được phá hủy hình dạng và tiến hàng chôn lấp theo đúng quy định.

Quy trình Tiêu hủy lô mỹ phẩm hết hạn sử dụng kết thúc lúc 16h00 cùng ngày dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên.

Một số hình ảnh về quá trình tiêu hủy

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia