Năm 2021, Tổng cục Môi Trường tập trung xử lý chất thải rắn

.Năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025 là thời gian Tổng cục Môi trường tập trung xử lý vấn đề chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt.

GIẢI QUYẾT NGAY NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG HIỆN HỮU

Xử lý chất thải rắn
                                                Xử lý chất thải rắn

Thế giới đã thực sự bước vào giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, xu hướng phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng nhiều; Đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Nước ta đang đứng trước nguy cơ lạc hậu và tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Do đó cần phải có giải pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm kịp thời. Hiện tại, Chúng ta đang chịu áp lực lớn từ các nguồn ô nhiễm môi trường. Chúng càng ngày gia tăng nhanh về số lượng và mức độ tác động. Do đó trách nhiệm đặt lên vai những người làm công tác quản lý môi trường ngày càng nặng nề.

Theo ông Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, năm 2021 Tổng cục sẽ tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đơn vị sẽ chủ động kiểm soát các nguồn phát sinh rác thải lớn. Xây dựng các biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. Năm 2021, Tổng cục sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Về công tác quản lý chất thải rắn, tập trung đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các thành phố Trực thuộc Trung ương. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức KTKT về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Ban hành đơn giá dịch vụ xử lý rác thải. Xây dựng và thực hiện chương trình về thu gom và phân loại rác thải tại nguồn. Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn.

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia