Xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016.

Tổng cục Môi Trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) cho biết, thời gian vừa qua, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ban hành với khung và mức phạt cao, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc, đã nêu cao tính răn đe, tạo sự chuyển biến tích cực trong doanh nghiệp và người dân. Nhờ đó, ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Môi trường tại các KCN, Khu sản xuất và kinh doanh từng bước được cải thiện.

Môi trường nước được cải thiện
                             Môi trường nước được cải thiện

Đối với người dân, việc quy định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt các vi phạm về xả thải tại các khu vực đô thị, khu dân cư,….cũng góp phần tác động sâu sắc đến nhận thức của các tầng lớp người dân trong xã hội; Góp phần cải thiện môi trường đáng kể ở nơi công cộng của các khu đô thị, khu dân cư.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại những vấn đề bất cập. Cụ thể:

  • Chưa quy định rõ đối tượng bị xử phạt vị phạm hành chính;
  • Một số thuật ngữ, cụm từ sử dụng trong Nghị định chưa rõ cách hiểu, thống nhất;
  • Một số biện pháp khấc phục hậu quả quy định chung cho các hành vi…

Vì các lý do trên,  việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2016/NĐ-CP là cần thiết. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tư pháp nghiên cứu nội dung báo cáo, giải trình BỘ TN&MT; Tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/03/2021 để xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia