Đơn giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực huyện Bình Chánh

Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh căn cứ Quyết định trên đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc ban hành giá cụ thể  dịch vụ thu gom tại nguồn và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2021 – 2025.

Đơn giá bao gồm 2 nội dung, cụ thể gồm:

  • Đơn giá thu gom rác sinh hoạt tại nguồn
  • Giá dịch vụ vận chuyển.

Giá dịch vụ vận chuyển sẽ được trích nộp về Ngân sách Nhà nước. Đây là điểm khác biệt so với đơn giá thu gom rác tại nguồn so với thời điểm trước đây.

Cụ thể về đơn giá thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình  Chánh sẽ được thể hiện trên file đính kèm.

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia