Thông tư 02:2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư 02:2022/TT-BTNMT  hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022.

Ngày 10/01/2022 Thông tư 02:2022/TT-BTNMT đã được ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 07/11/2020.

Kể từ ngày Thông tư 02:2022/TT-BTNMT có hiệu lực thì Thông tư 36:2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại hết hiệu lực thi hành.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm bên dưới

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia