Nghị định 08/2022/NĐ-CP về hướng dẫn luật Bảo vệ Môi trường

Nghị định 08/2022/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện một số điều Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022.

Ngày 10/01/2022 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã được ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 07/11/2020.

Kể từ ngày Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải và phế liệu hết hiệu lực thi hành.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm bên dưới

 

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia