Phân loại rác thải

Hiện nay có nhiều quy định pháp luật về phân loại rác thải. Tuy nhiên, rác thải được phân loại thành hai dạng cơ bản như sau:

I. Phân loại rác thải theo nguồn gốc phát sinh:

Theo nguồn gốc phát sinh, rác thải được chia thành 5 loại như sau:

  • Rác thải sinh hoạt.
  • Rác thải văn phòng.
  • Rác thải công nghiệp.
  • Rác thải xây dựng.
  • R ác thải y tế.

1. Rác thải sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt là các loại rác bị loại ra trong quá trình sinh hoạt, hoạt động sản của con người, động vật. Bất kỳ một hoạt động sống nào của con người đều sản sinh ra một lượng rác đáng kể. Trung bình sẽ có 0.5 – 1kg lượng rác thải sinh hoạt “được” thải ra một ngày. Nếu không được xử lý thì sẽ gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Rác thải sinh hoạt được chia thành các dạng cơ bản như: Rác thải hữu cơ, Rác thải vô cơ, rác thải tái chế (theo : https://moitruongsaithanh.vn/phan-loai-rac-thai-sinh-hoat-tai-nguon.html)

Phân loại chất thải (ảnh sưu tầm)

2.Rác thải văn phòng

Rác thải văn phòng được hiểu là những văn phòng phẩm không còn được sử dụng. Chúng có thể là giấy báo cũ, bút hết mực, hỏng…

3.Rác thải công nghiệp

Rác thải công nghiệp là những loại rác có thành phần gây hại như chất ngâm tẩm, tẩy rửa, chất hóa học, phế liệu công nghiệp…

Rác thải công nghiệp nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của con người, động vật và môi trường sống xung quanh.

4. Rác thải xây dựng

Rác thải xây dựng được thải ra môi trường xung quanh từ quá trình xây dựng, sửa chữa các công trình. Các loại rác thải này còn được gọi là xà bần, bao gồm gạch, đá, vụn đất….

5.Rác thải y tế

Rác thải y tế là những vật ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ cơ sở y tế. Phân loại rác thải y tế cụ thể như sau: Căn cứ theo Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

a) Chất thải lây nhiễm bao gồm:

– Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền;kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;

– Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;

– Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

– Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

phân loai rác thải

Phân loại rác thải y tế (ảnh sưu tầm)

b) Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

– Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại;

– Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;

– Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;

– Chất hàn răng amalgam thải bỏ;

– Chất thải nguy hại khác theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT

c) Chất thải y tế thông thường bao gồm:

– Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người và chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế;

– Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại;

– Sản phẩm thải lỏng không nguy hại.

II. Phân loại theo mức độ nguy hại

Nếu phân loại theo mức độ nguy hại thì rác thải có 2 loại rác thải không nguy hại và rác thải nguy hại.

Rác thải nguy hại là loại rác có chứa các chất hoặc hợp chất có đặc tính gây nguy hại trực tiếp như dễ cháy, dễ nổ, gây ngộ độc, dễ ăn mòn, lây nhiễm… Thậm chí chúng có thể tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe của con người.

Rác thải không nguy hại là rác thải không chứa hoặc chứa ít các hợp chất có đặc tính gây nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia