Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một vài Điều Khoản của Luật bảo vệ môi trường, cụ thể:

Chi tiết vui lòng xem link bên dưới.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-40-2019-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia