Quyết định ban hành giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt

Điều chỉnh giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt.

Ngày 22/10/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Theo đó, UBND Tp.HCM đồng ý điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ vận chuyển cho lộ trình 2021 – 2025.
giá dịch vụ thu gom rácGiá tối đa đối với dịch vụ THU GOM rác tại nguồn, cụ thể như sau:
  • Thu gom thủ công giai đoạn 2020 – 2025 là 364 đồng/kg;
  • Thu gom cơ giới giai đoạn 2020 – 2025 là 166 đồng/kg.
Giá tối đa đối với dịch vụ VẬN CHUYỂN chất thải rắn sinh hoạt:
  • Năm 2020 là 133,5 đồng/kg;
  • Năm 2021 là 227 đồng/kg;
  • Từ năm 2022 trở đi là 247 đồng/kg.
Tham khảo chi tiết file bên dưới:

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia